Мережа Знань Національної туристичної організації України - це постійнодіючий експертний орган, що складається з видатних представників наукових і освітних закладів України.

Місія Мережі Знань — зв’язати теорію з практикою та скоротити дистанцію
між тими, хто генерує знання в секторі туризму та тими, хто застосовує ці знання на практиці.

Запрошуємо навчальні заклади і наукові установи до співпраці з розвитку системи знань національної сфери туризму і гостинності.

Стратегічні завдання Мережі Знань НТОУ:

 • Консолідація та взаємодія наукових та освітніх закладів з метою генерування знань, розробки політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів.
 • Наукова та освітня підтримка НТО України, проведення досліджень, аналіз стратегій, консультації, навчання та надання практичних рекомендацій.
 • Покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 • Переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, стандартів і публікацій UNWTO.
 • Налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами. Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти та розробки спільних проектів.
 • Розробка науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів для розвитку туристичної інфраструктури в регіонах.
 • Проведення маркетингових та статистичних досліджень у сфері національного туризму, надання аналітичних та експертних висновків.
 • Підтримка діяльності, допомога та захист інтересів індивідуальних учасників Мережі Знань, представників закладів освіти, науки та професійної підготовки.
 • Розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей.
 • Електронне видання та друк посібників, науково-практичних публікацій, аналітично-експертних заключень, стандартів, навчальних матеріалів.
 • Колективний розвиток туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення ефективної системи підготовки кадрів у сфері туризму.
 • Розгляд проектів національних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами.
 • Визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою розширення національного туристичного та курортного потенціалу.
 • Оголошення «Тематичних років» в секторі туризму з подальшою науково-дослідницькою розробкою теми та її відповідним просуванням.
Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua