Членство в НТОУ

Відповідно до чинного статуту Громадської спілки "Національна туристична організація України" її учасниками (членами) можуть бути резиденти або нерезиденти України, а саме: юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, сплатили встановлений вступний внесок, занесені до реєстру учасників НТОУ, схвалюють та підтримують мету і предмет діяльності НТОУ, виконують обов’язки, що на них покладені чинним статутом НТОУ, беруть участь в роботі НТОУ та виконанні її статутних завдань, виконують рішення Загальних зборів та Президентської ради НТОУ, своєчасно сплачують встановлені в НТОУ членські внески і докладають зусиль для розвитку національної сфери туризму і гостинності.

Структура НТОУ

В НТОУ встановлені наступні категорії членства:
- дійсні індивідуальні – (для фізичних осіб з правом голосу);
- дійсні колективні – (для юридичних осіб з правом голосу);
- асоційовані індивідуальні – (для фізичних осіб без права голосу);
- асоційовані колективні – (для юридичних осіб без права голосу);

Органами управління НТОУ є Загальні збори і Президентська рада. Виконавчим органом НТОУ є Серетаріат.

Головними посадовими особами НТОУ є Президент, Віце-Президенти і Генеральний секретар (виконавчий керівник).

Будь-ласка ознайомтеся із наведеною нижче інформацією, оберіть бажану категорію і надішліть свій запит на вступ.

Порівняльна таблиця категорій учасників

- юридичні особи -

участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності

участь у засіданнях керівних органів з правом дорадчого голосу

внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності

знижка на продукти та послуги НТОУ

вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ

використання фірмової символіки

участь в розробці галузевих програм та стандартів якості

право вирішального голосу
на Загальних зборах НТОУ

право висувати кандидатів на керівні посади НТОУ

доступ до есклюзивної статистичної інформації

особливі статуси партнерства:
РТО, ГТО, Gold, Platinum, Infinity

захист та лобіювання інтересів в державних органах

доступ до системи управління дестинаціями DMS

- юридичні особи -

участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності

участь у засіданнях керівних органів з правом дорадчого голосу

внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності

знижка на продукти та послуги НТОУ

вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ

використання фірмової символіки

участь в розробці галузевих програм та стандартів якості

доступ до системи управління дестинаціями DMS

- фізичні особи -

участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності

участь у засіданнях керівних органів з правом дорадчого голосу

внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності

знижка на продукти та послуги НТОУ

вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ

використання фірмової символіки

участь в розробці галузевих програм та стандартів якості

право вирішального голосу
на Загальних зборах НТОУ

право самовисуватись
на керівні посади НТОУ

доступ до есклюзивної статистичної інформації

- фізичні особи -

участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності

участь у засіданнях керівних органів з правом дорадчого голосу

внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності

знижки на продукти та послуги НТОУ

вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ

використання фірмової символіки

участь в розробці галузевих програм та стандартів якості

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua