Місія і завдання НТОУ

Місія Національної туристичної організації України полягає в консолідації національної сфери туризму і гостинності, органів державної влади, місцевого самоврядування та академії, створенні і розвитку мережі DMO з метою сталого розвитку туризму в Україні.

Цілями та статутними завданнями НТОУ є вирішення широкого спектру задач у сфері туризму і гостинності за наступними стратегічними напрямами діяльності: Нетворкінг, Маркетинг, Знання, Якість, Статистика, Інвестиції, Дипломатія і Сталість.

Нетворкінг

Головною запорукою успіху України, як визнаної туристичної дестинації, є всебічна консолідація, координація та кооперація бізнесу, громадського суспільства, органів державної влади і місцевого самоврядування.

НТО України створює умови та інструменти для ефективної роботи організацій з управління дестинаціями (DMO).

Маркетинг

Створення та просування, національного туристичного продукту, формування позитивного іміджу України як привабливої для туризму країни. Сприяння збільшенню внутрішнього і зовнішнього туристичних потоків до України.

Стратегія НТО України спрямована на сталий розвиток туристичного сектору і просування туристичних продуктів.

Знання

Розвиток та підтримка системи науки, освіти та професійної підготовки в сфері туризму та гостинності з метою скорочення розриву між теорією та практикою. Впровадження серії відкритих інтенсивних навчальних онлайн-курсів.

Мережа Знань і Академія НТО України створені для генерації, використання та поширення практичних знань у сфері туризму.

Якість

Розвиток національної системи якості і досконалості в сфері туризму. Підвищення загальної економічної ефективності надання туристичних послуг. Сертифікація обʼєктів і субʼєктів туристичної галузі за міжнародними стандартами.

Співпраця НТО України з ТК169 забезпечує ефективну розробку нових та аудит існуючих стандартів у сфері туризму.

Статистика

Сбір і обробка відкритих статистичних даних про перетин державного кордону, від мобільних операторів та провідних платіжних систем. Аналіз і оцінка впливу туристичної галузі на національну економіку, екологію і соціальну сферу.

НТО України впроваджує "Туристичний барометр" як інструмент аналізу кількісних та якісних показників туризму.

Інвестиції

Забезпечення комплексного розвитку туристичних дестинацій, зокрема створення сприятливих умов для залучення національних та міжнародних інвесторів у розбудову і підтримку туристичної інфраструктури України.

НТО України впроваджує каталог інвестиційних проектів туристичної сфери і допоміжної інформації для інвесторів.

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua