Статистика та аналітика туризму є однією з фундаментальних умов розвитку сталого туризму і є одним з основних напрямків діяльності Національної туристичної організації України.

Об’єктивна та повна статистика необхідна для оцінки різних аспектів туризму, розробки маркетингових стратегій, забезпечення і вдосконалення державної політики, зміцнення міжвідомчих відносин, оцінки ефективності та дієвості управлінських рішень і вимірювання показників туризму в масштабах національної економіки.

Національна туристична організація України прагне розвивати вимірювання туризму для подальшого поглиблення знань про сектор, моніторингу прогресу, оцінки впливу, сприяння управлінню, та висвітленню стратегічних питань з метою розбудови сталого туризму в Україні.

Разом з нашими численими партнерами ми працюємо над вдосконаленням методологічних рамок для вимірювання туризму та розширення аналітичного потенціалу, розробляє практичні вказівки щодо їх реалізації в регіонах країни, прагне статистичного зміцнення в регіонах, а також збирає та поширює статистику туризму для всіх зацікавлених сторін.

Серед головних завдань в цьому напрямку:

• розвиток національної системи туристичної статистики (НСТС) відповідно до міжнародних рекомендацій IRTS 2008.

• розробка методології та інструментів для впровадження туристичної статистики на національному і місцевому рівнях.

• впровадження єдиних стандартів вимірювання для кращої міжрегіональної порівнянності статистики туризму.

• популярізація та практичне впровадження туристичного сателітного рахунку в національній і регіональній статистиці.

• підтримка міст та регіонів України з питань моніторинга і аналіза дінаміки розвитку національного туристичного сектора.Існуюча в Україні система статистичних спостережень у туризмі характеризується цілою низкою суттєвих недоліків, що унеможливлює подальше використання даних з метою прийняття стратегічних рішень. Статистичні показники, за допомогою яких традиційно описується туризм, не дозволяють визначити його місце в економічному житті країни. Виправити ситуацію можна через вдосконалення процедури обчислення туристичних потоків, а також за допомогою широкого застосування вартісних показників, методологічно порівнянних з показниками, що застосовуються для характеристики інших галузей.

Зрозуміла та доступна статистика туризму має стати підставою для прийняття стратегічних рішень як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, у тому числі – пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проєктів. При підготовці методологічних положень враховані особливості національного законодавства та існуючої на даний час інформаційної бази.

Створення сучасної системи туристичної статистики у вигляді методологічних положень стало можливим завдяки наполегливим багаторічним дослідженням кураторці проекту, головному експерту НТОУ з питань статистики туризму – Забалдіній Юлії, а також усім нашим колегам, які взяли участь у розробці методології, роботі зі збору, аналізу і дизайну даних, розробці електронних дашбордів та формуванні Туристичного барометру України: Наталії Роскладці, Андрію Роскладці, Віталіні Мартиновській, Віталію Передерку, Миколі Шаповалу, Наталії Табаці, Івану Воіну та багатьом іншим.

Методологічні положення
Національної системи
туристичної статистики
в Україні (НСТС)

Міжнародні рекомендації та методології статистики туризму

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua