Питання стандартизації, сертифікації, класифікації або категоризації об'єктів туристичної інфраструктури лишаються недостатньо зрозумілими і часто не доступними для підприємців. У той же час, туризм і гостинність поєднують низку унікальних характеристик, що відрізняють цю індустрію від інших індустрій послуг, і це визначає особливу роль поняття «якість» у процессі створення та реалізації туристичних послуг:

• у туризмі завжди є лише одна спроба вразити гостя, оскільки туристичну послугу виробляють та споживають одночасно. У туроператора, готелю або цілої дестинації немає часу на виправлення помилок, важливо робити все досконало з першого разу;
• туристичні послуги мають багато символічних та нематеріальних компонентів. Сприйняття одного і того ж самого продукту буде різним, так як залежить від особистого досвіду та очікувань кожного туриста;
• туристичний продукт багатогранний та складається з багатьох ланок – окремих послуг. Кожна ланка має значення і може змінити враження від всього продукту та навіть цілої дестинації.

Питання якості та стандартизації часто асоціюються зі складними та нудними процесами і додатковим навантаженням на персонал. Але ми в Національній туристичній організації України ставимось до якості ширше, ніж як до технічно обґрунтованої ефективності і конкурентоспроможної переваги. Ми сприймаємо якість як етичний вибір. Відповідальність і бажання все робити добре, з повагою до людей і навколишнього середовища — це питання бізнес-етики. Саме в цій точці об'єднуються такі поняття, як якість, сталість, соціальна відповідальність, доступність і чесна торгівля. Якості без етики не існує!

Національна туристична організація України консолідує фахівців сектору, експертів, незалежні міжнародні та національні органи сертифікації для організації повного циклу впровадження стандартів в практичну діяльність суб’єктів по всьому ланцюгу туристичного продукту: Навчання >>> Консалтинг >>> Імплементація >>> Аудит >>> Сертифікація >>> Технічний нагляд

Технічний комітет 169

Національна туристична організація України є постійним і активним членом технічного комітету стандартизації №169 "Туризм та послуги сфери туризму" у складі національного державного органу стандартизації УкрНДНЦ.

Нові ДСТУ що були розроблені ТК169 за підтримки НТОУ

Методичні рекомендації Національної туристичної організації України з організації і надання туристичних послуг

Методичні рекомендації підготовлено і впроваджено Національною туристичною організацією України з метою підвищення якості туристичних послуг в Україні, досягнення впорядкованості у роботі суб’єктів туристичної діяльності, зокрема шляхом їх класифікації. Методичні рекомендації рекомендовані для добровільного застосування усіма зацікавленими підприємствами, організаціями та фізичними особами-підприємцями.

Методичні рекомендації є неофіційним перекладом міжнародних стандартів, у випадку неоднозначного тлумачення вимог цих документів рекомендується використовувати відповідні міжнародні стандарти ISO та EN.

Запит на отримання повних версій методичних рекомендацій

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua