2022 - Рік оздоровчого та медичного туризму

Мережа знань НТОУ оголошує оздоровчий та медичний туризм темою 2022 року в Україні.

Оздоровчий та медичний туризм останніми роками зростав у геометричній прогресії і ставав все більш затребуваним у багатьох країнах світу. Тим не менш, сегмент оздоровчого та медичного туризму все ще недостатньо чітко визначений і має відмінності в організації процесу, що базуються на географічних, мовних та культурних особливостях. Тому оздоровчий і медичний туризм вважається таким, що розвивається, складним і швидко мінливим сегментом, який необхідно глибше осмислити, щоб використати всі його можливості.

Визначення оздоровчого та медичного туризму UNWTO:
Оздоровчий туризм – це вид туристичної діяльності, метою якого є покращення та збалансування всіх основних сфер людського життя, включаючи фізичну, розумову, емоційну, професійну, інтелектуальну та духовну. Основна мотивація оздоровчого туриста – це участь у профілактичних, активних та покращуючих спосіб життя заходах, таких як фітнес, здорове харчування, релаксація, догляд за тілом та лікувальні процедури.

Медичний туризм – це вид туристичної діяльності, що передбачає використання науково обґрунтованих медичних лікувальних ресурсів та послуг (як інвазивних, так і неінвазивних). Це може включати діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію.

Основні завдання тематичного року:

 • Сфокусувати увагу та об'єднати спільні зусилля на даному сегменті туризму всіх зацікавлених сторін, включаючи представників науки та освіти, медичних та оздоровчих закладів, підприємств індустрії туризму та гостинності, а також профільних неприбуткових організацій, що займаються розвитком та просуванням оздоровчого та медичного туризму.
 • Розробити та надати навчальний та практичний інструментарій для регіональних та локальних туристичних організацій (DMO) бажаючих розвивати оздоровчий туризм.
 • Популяризувати та впроваджувати у практичну діяльність медичних та оздоровчих закладів, туристичних операторів та агентів новий стандарт ISO 22525 «Медичний туризм. Вимоги до послуг».

2021 - Рік міського туризму

Мережа знань НТОУ оголошує міський туризм темою 2021 року в Україні.

Згідно з визначенням ЮНВТО «Міський туризм - це вид туристичної діяльності, яка здійснюється в міських просторах, для яких характерна несільськогосподарська економіка, розвинена промисловість, торгівля, сфера послуг, і які є вузловими транспортними пунктами. Міста мають широке розмаїття культурних, архітектурних, технологічних, соціальних і природних вражень, а також місць для відпочинку і бізнесу».

За даними Організації Об'єднаних Націй 55% населення світу вже проживає в містах, а до 2030-го року очікується, що ця частка досягне 60%, а до 2050-го — 70%.

Міста і метрополії в усьому світі є центрами тяжіння людей, подій, фінансових та інших ресурсів. Міста притягують до себе людей розвитком цивілізації, системою освіти, робочими місцями, економічним зростанням і потоком інформації. При цьому, важливо усвідомлювати, що сталий розвиток будь-якого регіону, можливий лише при дотриманні економічного, соціального та екологічного балансу і рівномірного територіального розподілу населення регіонах. А це передбачає гармонійний розвиток великих метрополій і сусідніх з ними невеликих міст та сіл з правильним кількісним розподілом населення в них і турботою про навколишнє середовище.

Сектор туризму - один з ключових компонентів економіки і соціального життя багатьох міст світу і тому є центральним елементом стратегій і політики міського розвитку. Міський або Урбан-туризм може являти собою рушійну силу в розвитку міст і робити міста більш відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими. Туризм безперечно розвиває в містах зони відпочинку, покращує інфраструктуру, мобільність, доступність і умови життя як для місцевого населення, так і комфортне перебування для туристів і відвідувачів.

Реалізація потенціалу туризму як інструменту сталого та інклюзивного зростання міст вимагає багатостороннього і багаторівневого підходу, заснованого на тісній співпраці між туристичними та нетуристичними структурами в міських радах та адміністраціях, а також постійну системну та комплексну взаємодію з приватним сектором, місцевим населенням і самими туристами.

Діяльність Національної туристичної організації України носить системний і комплексний характер, завжди врахувує найсучасніші глобальні тенденції, міжнародні стандарти та спрямована на максимально швидке впровадження кращих світових практик в секторі туризму України. Протягом 2021 року ми продовжемо організовувати тематичні нетворкінг сесії, проводити ділові, освітні та маркетингові заходи, розробляти стандарти якості та протоколи безпеки, сприяти консолідації та колаборації учасників сектору туризму між собою, з органами влади, закладами освіти і мешканцями міст.

Основні завдання тематичного року:

 • Сталий розвиток. Туризм, як найважливіший елемент світової економіки входить в кожну з 17-ти Цілей сталого розвитку, визначених глобальним порядком денним ООН до 2030 року. 11-та мета спрямована на те, щоб зробити міста інклюзивними, безпечними, життєздатними і стійкими для жителів і відвідувачів. Міста України потребують консолідації та визначення спільної дорожньої карти розвитку урбан-туризму відповідно до світових трендів розвитку міст.
 • Консолідація. Ефективний і гармонійний розвиток міського туризму можливий за умови постійної і тісної комунікації, координації, кооперації та колаборації бізнесу, органів влади і місцевих жителів на платформах Організацій з менеджменту дестинацій (DMO).
 • Стратегічний підхід. Великим, середнім і малим містам України необхідне єдине стратегічне бачення, підхід і цілісна концепція розвитку урбан-туризму в Україні, яка заснована на принципах інноваційності, технологічності, доступності, сталості та ефективної моделі управління дестинацій через системне публічно-приватне партнерство та колаборацію.
 • Універсальність. Міський туризм багатогранний, як і самі міста і таким чином сприяє розвитку таких видів туризму: Культурний та Історичний, Діловий і MICE туризм, Подієвий і Фестивальний туризм, Шопінг туризм, Індустріальний туризм, Гастрономічний туризм, Медичний туризм.
 • Безпека та якість. Туристичний продукт в містах являє собою ланцюг різних послуг і продуктів, що включає в себе транспорт, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, розваги та багато супутніх сервісів. Кожна ланка в цьому ланцюзі впливає на цілісне сприйняття туристом дестинації, а значить повинна відповідати всім вимогам і стандартам безпеки, якості і екологічності.
 • Статистика та аналітика. Необхідно розвивати систему збору статистичних даних в міському туризмі через традиційні та альтернативні канали, включаючи аналітику доступної big data технологічних компаній, а також привести збір та аналіз даних до спільного формату, що відповідає міжнародній методології туристичної статистики в дасть можливість порівнювати показники міст між собою для більш ефективного планування, управління та просування дестинацій.
 • Інвестиції. Необхідно залучати державні, а також приватні і прямі іноземні інвестиції в розвиток інфраструктури туристичного сектора і створення нових туристичних об'єктів, атракцій та продуктів.
 • Сезонність. Для зниження фактора сезонності необхідно сприяти розвитку міських подій і формувати узгоджені календарі заходів, що дасть привід туристам відвідувати міста цілий рік. Для розвитку цілорічного туризму необхідно стимулювання розвитку інфраструктури та системний маркетинг подій і дестинації в цілому.
 • Смарт міста. Необхідно сприяти впровадженню нових технологій в урбаністиці, покращувати логістику, мобільність, доступність, навігацію в містах, створювати більше інклюзивних соціальних просторів та популяризувати ідею «Розумних міст».
 • Людські ресурси. Необхідно розвивати людські таланти, удосконалюючи систему освіти і професійної підготовки кадрів, зайнятих в сфері туризму та індустрії подорожей. Крім цього, потрібно виховувати культуру бізнес-підприємництва, гостинності та толерантності у мешканців міст, починаючи з раннього віку. З місцевих лідерів думок та активних громадян треба формувати спільноти Амбассадорів міст, які будуть популяризувати свої міста для туризму і подорожей.

2020 - Рік сільского туризму

Мережа знань НТОУ оголошує сільский туризм темою 2020 року в Україні.

В Україні існує значний невикористаний потенціал для розвитку сільського туризму. Різноманітність культур, спадщини та екосистем в різних регіонах України є фоном для унікальних вражень відвідувачів, які не мають собі рівних ніде в світі.

Є багато причин для розвитку сільського туризму, адже він може стати на заваді стрімкої урбанізації та модернізації, а також послужити своєрідними "ліками" від стресу сучасного життя, що викликає у людей значний рівень напруги та тривоги.

Найголовніше, що сільський туризм надає комерційні можливості та можливості зайнятості громадам, які стикаються зі зростаючою проблемою забезпечення життєздатності місцевого населення. За відсутності цих можливостей для розвитку сільського бізнесу, міграція до міських районів буде продовжувати зростати, що ще більше навантажить інфраструктуру та соціальні послуги міст України.

Сільський туризм є ефективним інструментом допомоги місцевому населенню покинути поля, не покидаючи села. Більше того, сільський туризм може підтримувати розповсюдження туризму до нових територій, що стає все більш важливим, оскільки цей сектор продовжує експоненціально зростати, і що, ставить під сумнів спроможність популярних міст та дестинацій та спричиняє серйозні негативні наслідки для сталого розвитку.

Сільський туризм має багато підвидів, починаючи від екотуризму і закінчуючи туризмом до різних громад. Сільський туризм - це переживання сільської місцевості і всього, що вона охоплює стосовно автентичності, традицій, культури та природи.

Розвиток сільського туризму вирішує декілька задач:
• мінімізує міграцію з сільських територій до міст;
• забезпечує можливості працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин, жінок та маргіналізованих груп;
• зменшує бідність;
• зберігає культуру та спадщину

Сільський туризм також характеризується великою кількістю малих, відносно неорганізованих підприємств, що діють у різних регіонах України. Маркетинг підприємств сільського туризму представляє особливі труднощі в тому, що часто важко досягти бажаних цільових ринків і змусити їх відвідувати віддалені місця . Ця реальність ускладнює зв'язок постачальників продуктів та послуг сільського туризму зі споживачами. У той час, як цифрова та сучасна «спільна» економіка зробила це легшим, виклики залишаються. Одна,як к і у багатьох продуктах, орієнтованих на сервісні послуги, існують складні обставини, що стосуються маркетингу сільського туризму, до яких належать:
• Нематеріальність: продукт або послуга сільського туризму є абстрактним і не піддається пробному вибору перед придбанням;
• Нероздільність: споживання продукту або послуги сільського туризму вимагає від виробника та споживача взаємодії, оскільки фізичне джерело виробництва пов'язане з його споживанням;
• Варіабельність: незважаючи на зусилля зі стандартизації, якість та надання сільського туризму товар або послуга, ймовірно, можуть відрізнятися від одного відвідувача до іншого;
• Швидкість: продукти та послуги сільського туризму не можна зберігати та інвентаризувати;
• Власність: багатьом товарам та послугам сільського туризму не може бути належне через їх нематеріальність, і у багатьох випадках користувач просто купує право на користування спадщиною чи подібним.

Негативний вплив цих факторів на господарські операції в сільському туризмі можна контролювати за допомогою відповідних маркетингових стратегій та планування. Більшість успішних планів передбачає вивчення принаймні чотирьох основних напрямків, включаючи: ситуаційний аналіз, маркетингові цілі, стратегію та моніторинг.
Через відносне нерозуміння динаміки бізнесу, більшість підприємців сільського туризму не дотримуються принципів маркетингу. Це пов’язано з недостатньою оцінкою переваг, які можна отримати, та обмеженнями ресурсів фінансової та маркетингової експертизи.

В умовах сільського туризму маркетинг може допомогти досягти балансу між продуктом і ринком: задоволення потреб замовника під час роботи на підтримку підприємства та дестинації. За відсутності великої ресурсної бази та маркетингових знань, Регіональна туристична організація (РТО) може надати вирішальну послугу щодо координації та контролю маркетингових ініціатив малих сільських операцій. Переваги кооперативного маркетингу через Регіональну туристичну організацію включають: колективне представництво, інформаційне забезпечення, навчання, покращення сервісу, нетворкінг, координацію, колаборацію.


2019 - Рік якості і досконалості в туризмі

Мережа знань НТОУ оголошує якість і досконалість в туризмі темою 2019 року в Україні.

Туризм має важливий стратегічний вплив на сталий розвиток кожного міста і країни в цілому. Поняття «сталість» і «якість» в туризмі нерозривно пов'язані одне з одним, оскільки туризм вимагає довгострокових стратегій і використовує природні, історичні, культурні та інші ресурси, без яких інтерес до туристичної дестинації може зникнути.

Якість - це відповідальність і бажання все і завжди робити добре, з повагою до людей і навколишньому середовища. Якість - це питання етики, і саме в цій точці об'єднуються якість, сталість, соціальна відповідальність, прозорість і відкритість. Соціальна, культурна, економічна і екологічна сталість є складовою частиною якості в сфері туризму і, в той же час, гарантією довгострокового виживання бізнесу. Більш того, сталість, також як і якість - це етична відповідальність і конкурентна змінна. Якості без етики не існує. Якість в туризмі невіддільна від суб'єктивного ставлення людини. Створюючи туристичний продукт, ми продаємо не стільки функціональні, скільки емпіричні, емоційні та символічні послуги. Це виходить далеко за рамки концепції споживчого продукту і дає можливість розглядати туризм з моральної точки зору. Матеріальні покупки можна повернути або обміняти, але негативний досвід в туризмі виправити практично неможливо.

Туристичну послугу від інших відрізняє ряд характеристик:
1. Туристична послуга виробляється і споживається одночасно;
2. Туристична послуга комплексна і неоднорідна;
3. Туристична послуга містить в собі емоції і суб'єктивні оцінки при споживанні, обумовлені особистим досвідом, звичками і очікуваннями клієнта;

Ці характеристики визначають важливість і навіть критичність питання якості в процесі створення туристичної послуги. Для туроператора і для цілої дестинації одночасність виробництва та споживання турпослуги знижує можливість контролю над її якістю. Часу на виправлення помилок немає, тому важливо «робити все правильно з першого разу».

Процес забезпечення високої якості в туризмі приносить вигоди кожному місту і всій країні, її жителям і бізнесу. Якість і прагнення до досконалості покращують імідж і позиціонування, конкурентоспроможність, розширюють коло партнерів і залучають нові інвестиції!


Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@nto.ua